menu
strona główna dane kontaktowe logowanie do systemu
 Bankowość internetowa
Wszystkim klientom indywidualnym i instytucjonalnym, będących posiadaczami rachunków bankowych, Bank Spółdzielczy w Sokołach oferuje usługę Internet Banking, umożliwiając dostęp do rachunków i jego samodzielną obsługę przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego komputera, posiadającego dostęp do sieci Internet.
Uruchomienie usługi następuje po złożeniu przez klienta pisemnej dyspozycji oraz podpisaniu stosownej Umowy z Bankiem.

W ramach usługi Internet Bankingu klient ma możliwość między innymi:
 • sprawdzenia stanu rachunku,
 • wykonywania przelewów,
 • tworzenia listy przelewów zdefiniowanych,
 • składania zleceń stałych,
 • śledzenia historii operacji,
 • wydruku potwierdzenia wykonania operacji
Operacje wykonywane przez klienta w ramach usługi Internet Banking, rejestrowane są na jego rachunku w czasie rzeczywistym, podobnie jak operacje dokonywane przez Bank są natychmiast widoczne podczas korzystania z usługi.
Usługa Internet Banking to dla klienta nie tylko całodobowy dostęp do rachunku i historii operacji, ale przede wszystkim wygoda i oszczędność czasu, swoboda dysponowania środkami pieniężnymi bez konieczności stania w kolejkach, bezpieczeństwo dokonywania operacji bankowych, a także tańsze opłaty za dokonywane przelewy.

Po zawarciu Umowy klient otrzymuje:
 • identyfikator klienta - unikalny numer nadawany użytkownikowi w chwili uruchomienia usługi,
 • hasło dostępu - klient musi dokonać jego zmiany przy pierwszym logowaniu,
 • listę haseł jednorazowych - listę numerycznych ciągów znaków wygenerowanych losowo, niezbędnych do autoryzacji dokonywanych operacji bankowych.

Uwaga

Dla zachowania bezpieczeństwa i wygody korzystania z usługi Internet Banking należy stosować następujące zasady:
 • logować się wyłącznie na stronie https://online.bssokoly.pl/,
 • nie udostępniać hasła dostępu ani listy haseł jednorazowych osobom trzecim,
 • korzystać tylko z jednego okna przeglądarki,
 • nie zezwalać przeglądarce internetowej na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach,
 • nie korzystać z klawiszy nawigacyjnych przeglądarki taki, jak: Wstecz, Dalej, Odśwież, Zatrzymaj,
 • wobec konieczności oddalenia się od komputera lub kończąc pracę należy bezwzględnie wylogować się z systemu,
 • w przypadku zerwania połączenia (np. z winy operatora telekomunikacyjnego), należy ponownie się zalogować i sprawdzić czy wszystkie dokonane operacje zostały zapamiętane przez system,
 • nie przechowywać identyfikatora, hasła dostępu oraz listy haseł jednorazowych w tym samym miejscu,
 • dokładnie wprowadzać dane do przelewów w celu uniknięcia pomyłki przy ich realizacji,
 • pozostawiać środki pieniężne na rachunku zezwalające na terminową realizację operacji wprowadzonych jako oczekujące.
W przypadku zagubienia bądź kradzieży listy haseł jednorazowych należy niezwłocznie ją zamknąć, korzystając z polecenia znajdującego się przy aktywnej liście. W celu wygenerowania nowej listy klient powinien dokonać jej zamówienia, a następnie odebrać i aktywować w siedzibie Banku.


Zobacz również:

PayByNet - szybkie, bezpieczne i gwarantowane płatności internetowe


Bank Spółdzielczy w Sokołach,  ul. Sikorskiego 12,  18-218 Sokoły
tel. 086 274 15 80,   fax 086 274 11 13
e-mail:   sekretariat@bssokoly.pl