menu
strona główna dane kontaktowe logowanie do systemu
 Home Banking
Proponowana usługa Home Banking skierowana jest do firm i instytucji posiadających rachunki w Banku Spółdzielczym Sokoły. Usługa zapewnia kompleksową obsługę rachunków drogą elektroniczną przy pomocy łącza telefonicznego, modemu i komputera. Dzięki aplikacji dostarczanej przez Bank, Klient ma możliwość przesyłania i realizacji zleceń składanych z biura lub domu, z zachowaniem poufności przesyłanych danych. System wyposażony jest w nowoczesne zabezpieczenia, m.in. podpis elektroniczny i szyfrowanie danych. Home Banking współpracuje z systemami rachunkowo-księgowymi Klienta, umożliwia import przelewów oraz bazę kontrahentów.


Home Banking umożliwia
  • wykonywanie przelewów
  • podpisywanie przelewów podpisem elektronicznym
  • przeglądanie i wydruk historii rachunków
  • przeglądanie i wydruk bazy kontrahentów
  • uzyskanie informacji o rachunkach, lokatach, kredytach i zleceniach stałych
  • import i export listy kontrahentów do/z formatów Videotel i Elixir0
  • import listy przelewów z innego systemu księgowego
  • konfigurację autoryzacji - więcej niż jeden podpis pod przelewem
  • ustawienie limitów przelewów dla wybranych podpisów lub dla wybranej autoryzacji
Ze wszystkich funkcji usługi Home Banking można korzystać zarówno w dni robocze, jak też w dni wolne od pracy. Dyspozycje złożone przez Klienta, które wpłyną do systemu bankowego w dniu wolnym od pracy, zostaną wykonane w pierwszym kolejnym dniu roboczym.
Bank Spółdzielczy w Sokołach,  ul. Sikorskiego 12,  18-218 Sokoły
tel. 086 274 15 80,   fax 086 274 11 13
e-mail:   sekretariat@bssokoly.pl