menu
strona główna dane kontaktowe logowanie do systemu
 SMS Banking
Usługa SMS Banking to wygodny dla Klienta sposób otrzymywania z Banku aktualnych informacji w formie tekstowej o saldzie i historii swoich rachunków za pośrednictwem telefonu komórkowego.

Usługa zapewniająca dostęp do informacji w dowolnym miejscu, w którym działa telefon klienta, 7 dni w tygoniu, 24 godziny na dobę.Poprzez SMS Banking uzyskasz informacji o:
  • saldzie rachunku
  • wpłatach i wypłatach na rachunku
  • oprocentowaniu rachunku
  • historii lub wyciągu z rachunku
  • zmianie hasła
Za pomocą usługi SMS Banking w razie konieczności zablokujesz dostęp do systemu bankowości internetowej Internet Banking.


Jak skorzystać z usługi SMS Banking

Do prawidłowej obsługi SMS Bankingu wystarczy posiadać telefon komórkowy zarejestrowany w dowolnej sieci GSM.
Aby uruchomić usługę, należy posiadać rachunek w Banku Spółdzielczym w Sokołach oraz dokonać aktywacji w placówce banku.

Na Państwa życzenie - po złożeniu dyspozycji aktywacji usługi SMS Banking, Bank będzie przekazywał na wskazany telefon komórkowy komunikaty SMS zawierające informacje o stanie salda rachunku, dostepnych środkach oraz o dokonanych w danym dniu obrotach na rachunku.


Bank Spółdzielczy w Sokołach,  ul. Sikorskiego 12,  18-218 Sokoły
tel. 086 274 15 80,   fax 086 274 11 13
e-mail:   sekretariat@bssokoly.pl