menu
strona główna dane kontaktowe logowanie do systemu
 Oferta kredytowa
Bank Spółdzielczy w Sokołach chce być bankiem uniwersalnym, solidnym, cieszącym się zaufaniem klientów, zdolnym do utrwalania i wzmacniania pozycji na rynku lokalnym. Pragnie profesjonalnie i kompleksowo zaspokajać potrzeby klientów indywidualnych, instytucjonalnych oraz samorządowych.
 Kredyty oferowane przedsiębiorcom
 • w rachunku bieżącym - okres kredytowania do 1 roku
 • obrotowe - na bieżące wydatki z terminem spłaty do 2 lat
 • inwestycyjne - na zakup środków trwałych
 Kredyty oferowane rolnikom
 • kredyty w rachunku bieżącym
 • obrotowe - na bieżące potrzeby w gospodarstwach
 • obrotowe - na zakup środków do produkcji rolnej
 • inwestycyjne - na budowę, zakup maszyn itp.
 • inwestycyjne preferencyjne - z dopłatami do oprocentowania AR i MR
 • kredyty pomostowe - PROW
 Kredyty oferowane osobom prywatnym
 • kredyty w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym
 • debet w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym
 • kredyty konsumenckie
 • kredyty mieszkaniowe - przeznaczone na zakup mieszkania, domu, - na cele budowlano - remontowe
Oferta produktowa banku jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb klientów.

Wszystkie kredyty z atrakcyjnym oprocentowaniem, bez zbędnych formalności z możliwością negocjacji.
Szczegółowa informacja pod numerem telefonu 086 2741 587.
Zainteresowanych zapraszamy do osobistego kontaktu z pracownikami komórki kredytów.
Bank Spółdzielczy w Sokołach,  ul. Sikorskiego 12,  18-218 Sokoły
tel. 086 274 15 80,   fax 086 274 11 13
e-mail:   sekretariat@bssokoly.pl